Czujniki sortujące


Technologia czujników umożliwia w pełni zautomatyzowane sortowanie materiałów, których różnice w innym przypadku byłyby widoczne tylko za pomocą złożonych analiz. Nowe metody indukcji lub technologii rentgenowskiej zapewniają idealne warunki dla czystych koncentratów metali lub wartościowych pozostałości wolnych od metali oraz dla standardów wydajności. Systemy sortowania oparte na czujnikach firmy STEINERT są zawsze używane, gdy głębokość sortowania ma zostać zwiększona, a konwencjonalne techniki separacji nie są już skuteczne.


Nasze najnowsze sortowniki oparte na czujnikach wykorzystują wszystkie właściwości materiałów, za pomocą których można wykorzystać metody wykrywania sensorycznego do stworzenia unikalnej klasyfikacji. Każda pojedyncza część dostarczona do maszyny sortującej opartej na czujnikach jest identyfikowana, klasyfikowana i w razie potrzeby oddzielana. Rzeczywista separacja polega na tym, że sortowany obiekt jest odchylany ze swojej trajektorii do wyładowania za pomocą ukierunkowanego strumienia sprężonego powietrza i podnoszony ze strumienia materiału przez łopatkę rozdzielającą. W zależności od systemu istnieje możliwość odchylenia materiału od jego pierwotnej trajektorii od góry lub od dołu. Dostępne są różne bloki zaworowe w zależności od zakresu wielkości ziarna i wymagań materiałowych.


Firma STEINERT oferuje szeroką gamę dostępnych opcji wykrywania sensorycznego, w tym NIR , indukcję, transmisję promieniowania rentgenowskiego, fluorescencję rentgenowską, detekcję 3D, charakterystykę lasera, kolor i różne kombinacje tych technologii. Zakres modeli wynika z decydującej technologii czujników, takiej jak indukcja w systemie sortowania indukcyjnego STEINERT ISS®, technologia rentgenowska w STEINERT XSS® T EVO 5.0 lub kombinacja kilku czujników w naszym kombinowanym systemie sortowania czujników STEINERT KSS .


  • Zwiększenie głębokości sortowania
  • Innowacyjne technologie sortowania
  • Dostosowanie do zmieniających się zadań
  • Gama modeli: STEINERT ISS®, STEINERT XSS® T EVO 5.0, STEINERT KSS, seria STEINERT UniSort