Kiverco

Łącząc ponad ćwierć wieku wiedzy inżynieryjnej z najlepszymi w swojej klasie markami technologicznymi na świecie, Kiverco projektuje, produkuje i dostarcza dynamiczne i trwałe rozwiązania w zakresie recyklingu dla dowolnego strumienia odpadów w dowolnym miejscu. Kiverco zaprojektowało, wyprodukowało i zainstalowało zakłady recyklingu dla różnych sektorów i strumieni odpadów, w tym budowy i rozbiórki; handlowe i przemysłowe; komunalne odpady stałe; energia z odpadów; popioły paleniskowe ze spalarni; suche mieszane surowce wtórne; Przygotowanie paliwa RDF / SRF; szkło; kompost; obróbka tworzyw sztucznych. Statyczne i modułowe zakłady recyklingu firmy Kiverco są wykorzystywane na całym świecie, od Bliskiego Wschodu po Amerykę Północną i od całej Europy po Australazję - z ponad 300 instalacjami w samej Wielkiej Brytanii.

MASZYNY I SPRZĘT DO RECYKLINGU ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH


Odpady z budowy i rozbiórki (C&D) to gruz powstały podczas budowy, renowacji i rozbiórki budynków, dróg i mostów. Oznacza to, że strumień odpadów z budowy i rozbiórki zawiera wysoki procent cegieł, betonu i drewna. Firma Kiverco opracowała serię instalacji Compact Plant. Są to mobilne instalacje recyklingowe ze wszystkimi zaletami wysokowydajnych instalacji stacjonarnych. Ta nowa gama produktów, działających jako pojedyncze jednostki lub w połączeniu ze sobą, możne być zmontowana w ciągu kilku godzin. Ze względu na dodatkowe korzyści płynące z mobilności, powinno to również zainteresować mobilnych wykonawców i wszystkie firmy pracujące w danym miejscu na podstawie tymczasowej koncesji. Tę instalację można przygotować do pracy w ciągu kilku godzin od dostarczenia sprzętu na miejsce.


Idealne rozwiązanie dla:

 • Małych i średnich firm zajmujących się przetwarzaniem odpadów
 • Mobilnych wykonawców
 • Rynku wynajmu
 • Firm z krótkoterminową umową najmu / koncesją tymczasową
 • Firm przetwarzających odpady ręcznie, które chcą przejść na bardziej wydajne procesy
 • Firm stawiających na wszechstronność i dużą wydajność recyklingu w kompaktowej, elastycznej instalacji
 • Dużych firm pracujących z najwyższą wydajnością, które muszą poradzić sobie ze zbyt dużą ilością zleceń

Do miejsc, w których:

 • Przestrzeń może być cenna
 • Infrastruktura jest ograniczona
 • Nie ma bezpośredniego zasilania

Seria stacji pobierania PS Compact łączy ręczne sortowanie, separacje pneumatyczną i separację magnetyczną – wszystko to w jednym kompaktowym urządzeniu:

 • Sortowanie w 2-6 gniazdach w celu odzyskania czystego kamienia, drewna, papieru, plastiku, kartonu itp.
 • Zintegrowana separacja pneumatyczna umożliwiająca wytwarzanie czystego produktu
 • Zintegrowana separacja magnetyczna umożliwiająca odzyskanie metali żelaznych

Compact PS cechuje się niezrównaną prostotą konfiguracji, komfortem operatora, bezpieczeństwem i ochroną środowiska.